Pàgines

10 de febr. 2013

Després d'un MOOC de Google

Aquests dies he acabat un MOOC (Massive Open Online Course) sobre cerca avançada, organitzat per Google.
Ha estat una oportunitat per conèixer més a fons algunes de les eines i els serveis que ofereix l'esmentada companyia, però també ha estat molt interessant el plantejament i la metodologia de treball que hem seguit.

Al llarg de l'activitat, s'han proposat dotze reptes, de diversa dificultat, en cada un dels quals es repetia un esquema similar: una pregunta a la qual calia donar resposta emprant diferents estratègies i recursos que s'explicaven tant en vídeos com en suport textual, una autoreflexió sobre quines competències s'havien posat en pràctica i, finalment, l'explicació del procés seguit per resoldre el repte.

Hi ha hagut també dues activitats d'avaluació que seguien un patró semblant a les pràctiques anteriors però amb un major aprofundiment sobre el procés, que m'han fet pensar molt en l'aprenentatge competencial, del qual s'ha parlat tant però gairebé no s'ha posat en pràctica.

Trobar un resultat, una resposta, és important. Ara bé, també ho és -i potser encara més- el camí que es fa per arribar-hi.
Centrar l'aprenentatge en l'adquisició d'uns continguts (la major part dels quals s'obliden passat l'examen) sempre ha estat poc efectiu. Avui, més que mai, cal potenciar el component procedimental, ja que són molts els recursos que tenim a l'abast per arribar a la informació precisa, rigorosa i actualitzada.