Pàgines

15 de des. 2012

Treball de recerca

Aquests dies, molts estudiants de 2n de batxillerat han lliurat o estan a punt de lliurar el treball de recerca. És una activitat que ocupa i preocupa l'alumnat, tant pel temps de dedicació que exigeix com pel pes que té la seva qualificació (un 10% de la nota de batxillerat). És comprensible, doncs, que en la majoria de casos el treball suposi una pressió afegida al dens currículum d'un curs, encarat clarament a la selectivitat, que exigeix un esforç addicional als alumnes.

Si bé alguns instituts han optat per avançar el període de realització del treball, de manera que s'enllesteixi molta feina durant el 1r curs de batxillerat, a la gran majoria de centres el lliurament i l'exposició oral es fan ja iniciat el segon trimestre.

És llàstima que una proposta de treball d'aquestes característiques sigui percebuda com una llosa per part dels estudiants. El treball de recerca marca un punt d'inflexió en la manera d'aprendre de molts d'ells. Generalment, és la primera vegada que s'enfronten a una tasca d'investigació que els permet aprofundir en un tema de lliure elecció de manera autònoma. Se'ls exigeix rigor -com no podria ser d'altra manera- i que apliquin una metodologia científica. El meu dubte és si mai abans, en alguna altra etapa de l'escolarització, algú els ha ensenyat a treballar així.

És força freqüent que a l'educació infantil es treballi per projectes i que els nens i nenes fins i tot facin exposicions orals d'allò que han descobert. A mesura que avança la primària, sovint es deixa de banda aquesta manera de treballar perquè -diuen- el currículum comença a apretar. I a l'ESO ja gairebé és una raresa trobar un centre que l'apliqui (sí, perquè el treball de síntesi no és ben bé això i només es fa un cop a l'any). Però, ah!, resulta que arriba el batxillerat i, justament quan els estudiants van més carregats de matèries (i amb un nivell d'exigència considerable), apareix el treball de recerca. Un treball que es fa amb el guiatge d'un tutor/a, però fora del centre, amb la qual cosa encara es fa més gran la percepció de càrrega afegida.

Penso que és molt positiu que els estudiants de batxillerat facin el treball de recerca perquè els aporta un bagatge metodològic (a més del coneixement adquirit sobre el tema que investiguen) que els pot ser de gran utilitat en el seu futur universitari i professional. Però potser estaria bé plantejar-se que no fos tan sols un bolet al final de l'escolaritat postobligatòria.