Pàgines

20 de gen. 2007

La formació en TIC del professorat

Al final de l'anterior post apuntava la necessitat de donar un nou enfocament a la formació en TIC del professorat. Vet aquí algunes idees i reflexions al respecte.

Començo intencionadament per aquell aspecte que tradicionalment ha quedat més marginat de les TIC: el seu potencial comunicatiu i cooperatiu. Aquest és probablement el tret més innovador que aporten les noves tecnologies i internet i, en canvi, el que -exceptuant esplèndides iniciatives- ha rebut menys atenció.
En aquest àmbit crec que tot el professorat (millor si ja fos quan surt de la facultat) hauria de tenir una formació bàsica en coneixement d'activitats cooperatives a internet, concretament:
  • participació en projectes telemàtics cooperatius
  • treball amb webquests
Tant en un cas com en l'altre, la formació inicial hauria de servir per conèixer què són aquests recursos, com trobar-ne d'elaborats i com participar-hi obtenint el màxim aprofitament de les seves possibilitats.
El professorat que volgués aprofundir en aquests temes hauria de tenir, lògicament, una formació més avançada en disseny i creació d'activitats cooperatives.

El coneixement de recursos TIC -ja elaborats- aplicables a una àrea curricular o a un tema transversal també hauria de ser objecte de formació. No es tracta només de presentar reculls d'activitats sinó de combinar les presentacions amb un temps d'experimentació amb l'alumnat i la posterior valoració conjunta del professorat. Seminaris a l'estil de "Com millorar l'aprenentatge de la llengua amb recursos TIC" haurien de ser habituals en els plans de formació.
Un complement avançat d'aquesta formació seria el coneixement d'eines i aplicacions per a la creació de recursos didàctics.

Finalment, la formació en cerca i recuperació d'informació és imprescindible per poder facilitar a l'alumnat unes tècniques i uns hàbits que permetin localitzar allò que es busca en una xarxa sobrecarregada d'informació.

Aquests són, des del meu punt de vista, els mínims que qualsevol docent hauria de conèixer. La llista podria ser més llarga, però m'he volgut limitar justament a uns àmbits que fins ara han passat massa desapercebuts.
No perdem de vista que estem introduint les TIC amb l'increment de la qualitat educativa com a objectiu final. Això vol dir que cal anar més enllà del simple canvi de suport i valorar allò que realment aporten de nou les anomenades noves tecnologies.